+48 888 689 645

kontakt@lookahead.pl

Pon- pt od 9.00-17.00

Angielski, rosyjski, polski dla obcokrajowców i inne języki

Znajomość języków obcych to nie tylko możliwość poznawania danej kultury z bliska, ale także poczucie pewności w poruszaniu się po świecie.

Łatwość nawiązywania kontaktów plus znajomość języka sprzyja wymianie wiedzy, doświadczeń, kontaktom biznesowym.

Pracownicy firm to wysoce zmotywowana grupa ludzi, chcących szybko przyswajać nowe obszary wiedzy, zwiększać swój zakres kompetencji, czy wreszcie poprawiać swoją efektywność pracy.  Sami doskonale wiedzą najlepiej co jest ich celem i czego potrzebują. Wykorzystujemy to, tworząc razem z nimi program szkolenia językowego pod ich indywidualne potrzeby. Może być to język potoczny z elementami języka biznesowego, może to być sztuka prezentacji lub słownictwo typowo specjalistyczne:

 • finansowe,
 • techniczne,
 • prawnicze,
 • handlowe.

Zajęcia mają za zadanie w ściśle zaplanowany i harmonijny sposób rozwinąć efektywne posługiwanie się językiem obcym, przełamać barierę mówienia i polepszyć rozumienie ze słuchu. Szkolenia językowe prowadzone są przy zachowaniu następujących standardów:

 • Rozmowa wstępna przedstawiciela firmy z zainteresowanymi, pomagająca określić obszary tematyczne, które będą realizowane w czasie kursu.
 • Przeprowadzenie testu, sprawdzającego poziom zaawansowania nauki.
 • Uzgodnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji indywidualnego programu nauczania (podręczniki, czasopisma, wybrane lektury, audycje telewizyjne odtwarzane podczas zajęć, kasety z nagraniami)
 • Ustalenie „indywidualnej ścieżki celów” do osiągnięcia, zaplanowanie liczby sprawdzianów (ich formy i sposobu oceny).
 • Dopasowanie ilości godzin kursu, ich częstotliwości do oczekiwań Klienta.
 • Przedstawienie lektora od strony posiadanych kompetencji i doświadczenia. W przypadku konwersacji – native speakera.
 • Stały nadzór nad jakością zajęć (ankieta oceniająca)
 • Semestralny raport z postępów w nauczaniu i miesięczne zestawienia z obecności na zajęciach.